MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS LA SALLE COMTAL

 

En el curs escolar  2013-2014 alumnes de 4t d’ESO i professorat de secundària del col·legi La Salle Comtal de Barcelona han engegat aquest bloc dedicat a les peces de museu exposades en vitrines i finestres a l’edifici modernista  Museu La Salle Comtal de   secundària (ESO).

Entre els principals objectius  del bloc tenim activar, mantenir i actualitzar el bloc del museu de Museu La Salle ComtalciènciMuseu La Salle Comtales naturals;  mostrar les principals peces de museu que l’escola conserva des de fa molts anys; donar a conèixer i interrelacionar el bloc amb altres museus escolars.

El bloc vol mostrar  els següents vessants de les Ciències Naturals: mineralogia, 

zoologia i paleontologia. que posseeix el centre escolar. 

La majoria de vitrines estan dedicades a la mineralogia amb un nombre superior a deu expositors. La secció que menys exposició té és la paleontologia.